Imprimeix una antena per WiFi

Voleu una manera barata de guanyar uns quants dBs a la vostra WiFi? En aquesta plana ens donen el disseny d'un reflector per posar al voltant de la nostra antena. Només cal imprimir-lo, retallar-lo sobre un full de plàstic a cop de cutter i recobrir-lo de paper d'alumini.
A veure si aixi arribem a connectar amb la xarxa de la veineta que veiem per la finestra... :mhhh :P